web analytics

Java Basic: GUI and MVC

สร้างโปรแกรม Java GUI ในรูปแบบ MVC มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Java ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดกันค่ะ

คุณรู้หรือไม่ว่า MVC (Model-View-Controller) คืออะไร?

ถ้าตอบว่า “ไม่” คอร์สนี้ เหมาะสำหรับคุณ

เนื้อหาในคอร์สนี้ 

จะเป็นการอธิบายภาพรวมของ MVC

ผ่านการสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมาใช้งานจริง

เป็นโปรแกรมง่าย ๆ 

ที่เราใช้ในการทักทายโลกใบนี้ (Hello World)

เครื่องมือที่ใช้ในโปรเจ็กต์นี้ มีแค่ 2 อย่างคือ

JDK และ NetBeans IDE 

เพียงแค่นี้ เราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้งานได้แล้ว

หลังจากจบคอร์สนี้แล้ว

คุณจะเข้าใจกระจ่างเลยว่า

MVC คืออะไร และสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที

โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจ็กต์ของคุณ

แล้วพบกันในคอร์สออนไลน์นะคะ 🙂

Course Information

Tags: ,

Course Instructor

course.is
course.is Author

Find what your next course is. We will help you find course, get skilled, and get hired.

This course does not have any sections.

Course Information

Tags: ,